Relacje inwestorskie
Piotr Fałek - Prezes Zarządu

Piotr Fałek

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC (7 mln przeszkolonych osób i 1300 centrów edukacyjnych). Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Współautor publikacji, praktyk we wdrażaniu działań rozwijających współpracę sektora edukacji formalnej i uczelni z przedsiębiorcami. Ekspert w zakresie praktycznego wykorzystania kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zarządzania jakością funkcjonowania podmiotów oferujących usługi rozwojowe.

Paweł Chudy - Wiceprezes Zarządu

Paweł Chudy

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu MCSK Sp. z o.o. Realizując strategię rozwoju firmy konsekwentnie angażuje się we wspieranie idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce poprzez współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie edukacji obejmującej cały proces kształcenia od szkół podstawowych, a skończywszy na studiach podyplomowych i kursach MBA. Pod jego kierunkiem Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji przeistoczyło się z niewielkiej firmy szkoleniowej w spółkę o wiodącej pozycji na rynku, rozszerzającą dynamicznie zakres swoich usług i zwiększającą przychody. Posiada wieloletnie doświadczenie jako Project Manager i Projektant w obszarze systemów klasy ERP, a także międzynarodowe certyfikaty trenerskie potwierdzające nabyte kompetencje. Zajmuje się także metodologią wdrożeń systemów klasy ERP II, implementacją systemów klasy ERP II, opracowywaniem analiz biznesowych, prowadzeniem szkoleń z zakresu Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics NAV, prowadzeniem zajęć z programowania X++, zarządzaniem dużymi projektami szkoleniowymi obejmującymi swoje działanie cały kraj i szkolenia za granicami Polski.

W Syntei odpowiada za wszelką działalność operacyjną.