Oferta - Szkolenia

Zarządzanie czasem

Szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności efektywnego zarządzania czasem. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z praktycznymi technikami ułatwiającymi skupienie się na czynnościach, które generują największe zyski oraz nabędą umiejętności priorytetowania zadań. Wiedza zdobyta podczas szkolenia wpłynie na skuteczność i mobilność uczestników. Ponadto skutecznie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, zwiększając zarazem chęć do pracy i motywację do wykonywania nowych zadań przez uczestników szkolenia.

Program szkolenia

 • Świadome zarządzanie czasem.
 • Złodzieje czasu.
 • Budżet czasu pracy.
 • Cele – priorytety – zadania.
 • Reguły planowania – reguła 60/40.
 • Planowanie czasu za pomocą metody ALPEN.
 • Cele indywidualne – zasady sporządzania.
 • Zarządzanie czasem – formuła SMARTER.
 • Znajdź czas.
 • Jak wykorzystać czas?
 • Główne zasady zarządzania priorytetami
 • Wnioski

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność, lepiej zorganizować i wykorzystywać czas pracy zarówno swój jak i swoich podwładnych.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń