Oferta - Szkolenia

Public relations w administracji publicznej

Szkolenie omówia zagadnienia roli działań PR w instytucji publicznej, podstawowych narzędzi PR (ze szczególnym naciskiem na kontakty z mediami) oraz metod określania efektywności strategii PR.

Program szkolenia

  • Czym się zajmuje public relations?
  • Komunikacja z otoczeniem instytucji publicznej
  • Kontakty z mediami
  • Planowanie strategii PR
  • Badania wizerunkowe w kształtowaniu komunikacji instytucji z otoczeniem
  • Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie PR
  • Identyfikacja wizualna instytucji
  • Organizacja imprez PR

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej, którzy reprezentują instytucję w kontaktach z interesariuszami, innymi organizacjami publicznymi i przedsiebiorstwami oraz mediami.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń