Oferta - Szkolenia

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Szkolenia mam na celu zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi Klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się.

Program szkolenia

 • Wstęp i rozpoznanie oczekiwań uczestników szkolenia
 • Pojęcie komunikacji interpersonalnej
 • Rodzaje komunikacji
  • komunikacja werbalna i niewerbalna
  • pośrednia i bezpośrednia
  • formalna i nieformalna
 • Cechy i funkcje komunikacji
 • Filary dobrej komunikacji interpersonalnej
 • Mowa ciała - czyli funkcja komunikacji niewerbalnej w kontaktach interpersonalnych
  • informacyjna
  • wspieranie przekazów słownych
  • wyrażanie postaw i emocji
  • definiowanie relacji
  • kształtowanie wrażenia
 • Wpływ typu osobowości na sposób komunikowania się
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Bariery w komunikacji i ich przezwyciężanie
 • Asertywność i empatia w codziennych kontaktach
 • Perswazja - rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i Klientem – sztuka przekonywania
 • Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, pragnących poznać tajniki procesu komunikacji, pracowników firm zajmujących się prezentacją produktów i usług, obsługą Klientów, wdrożeniami projektów - niezależnie od stanowiska jakie zajmują.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń