Oferta - Szkolenia

Sztuka negocjacji

Celem szkolenia jest poznanie metod i narzędzi przygotowania się do negocjacji oraz poznanie podstawowych strategii i taktyk negocjacyjnych. Zajęcia wspierane będą ćwiczeniami, które pozwolą poczuć istotne elementy procesu negocjacji i utrwalić pozytywne wzorce.

Program szkolenia

 • Przygotowanie do negocjacji
  • Interesy stron
  • Batna
  • Kwestie
  • Kryteria
  • Propozycje
 • Argumentowanie w negocjacjach – ćwiczenia
 • Zasady prowadzenia negocjacji
  • Taktyki targowania się i ustępowania w negocjacjach
  • Zobowiązania
  • Komunikowanie się
  • Relacje między stronami
 • Perswazja w negocjacjach
 • Dobre praktyki
  • Oddzielanie ludzi od problemu
  • Obiektywne kryteria
  • Koncentracja na interesach
  • Inne
 • Zamykanie negocjacji
  • Techniki istotne w fazie zamykania procesu negocjacji
  • Perspektywy dalszej współpracy

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych profesjonalną wiedzą z zakresu negocjacji: handlowców prowadzących negocjacje, kadry kierowniczej zarządzającej sprzedażą oraz dla innych działów i osób odpowiedzialnych za zawieranie kontraktów handlowych w firmie.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń