Oferta - Szkolenia

Profesjonalna obsługa Klienta

Szkolenie omawia podstawowe cele poprawnej obsługi Klienta, jak: budowanie lojalności Klienta, budowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Bardzo często pracownicy wykonujący zadania obsługi Klienta obsługują Klientów w momencie krytycznym dla relacji klient-firma, tzn. w momencie reklamacji, niezadowolenia czy pojawiających się zastrzeżeń. Dzięki odpowiednim scenariuszom i wzorcom zachowań pracownicy obsługi Klienta będą potrafili realizować swoje zadania w sposób efektywny z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które reprezentują.

Program szkolenia

 • Obsługa Klienta w przedsiębiorstwie
  • Obsługa Klienta - podstawowe cele
  • Diagnoza mocnych i słabych stron zespołu z perspektywy obsługi Klienta
 • Reprezentowanie firmy
  • Obsługa Klienta jako podstawowe narzędzie marketingu szeptanego
  • Budowanie wizerunku własnego jako profesjonalisty
 • Podstawowe zasady obsługi Klienta
  • Scenariusze początku rozmowy
  • Ocena sytuacji - diagnoza problemu Klienta
  • Dopasowanie się do Klienta
  • Przykładowe scenariusze działań
 • Praca z niezadowolonym Klientem
 • Praca z trudnym Klientem
  • Typowe zastrzeżenia Klientów
  • Obsługa zastrzeżeń
  • Stres
  • Asertywność
 • Typologia trudnych Klientów
 • Podsumowanie – wnioski praktyczne.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w proces obsługi Klienta, mających stały kontakt z Klientami firmy, pragnących budować profesjonalny wizerunek firmy oraz tworzyć dobre relacje biznesowe.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń