Oferta - Szkolenia

Etykieta biznesu w komunikacji interpersonalnej

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pracują z klientem bezpośrednio lub za pomocą telefonu, czy komunikatorów elektronicznych. Szkolenie to ma także znacząco wpłynąć na poprawę skuteczności komunikacji i wyeliminować najczęstsze błędy popełniane pomiędzy rozmówcami. "" Etykieta biznesu…"" to szkolenie wychodzące naprzeciw zmieniającym się warunkom i dostosowane do coraz to nowych form komunikacji interpersonalnej. Szkolenie to pomoże w swobodnym i właściwym operowaniu wszelkimi formami kontaktów z klientami i pozwoli uniknąć niezręcznych sytuacji np. w przypadku przedstawiania osób, zajmowania odpowiednich miejsc podczas spotkania, kontaktów służbowych z kobietami, odpowiedniego przekazywania wizytówek, właściwego prowadzenia negocjacji przez telefon, przyjmowania reklamacji etc.

Program szkolenia

Podczas szkolenia zwrócimy także uwagę na sposób komunikacji wewnątrz firmy- pomiędzy pracownikami, a następnie pomiędzy pracownikami a klientami- ujednolicenie szablonów, papier firmowy, wizytówki, kontakty z klientami wewnętrznymi etc. Szkolenie dotyczące komunikacji prowadzone jest w formie warsztatów i ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych. Jest to szkolenie w pełni nastawione na interakcję pomiędzy uczestnikami, a także na sytuacyjne rozwiązywanie problemów z zakresu komunikacji interpersonalnej. Szkolenie prowadzone jest również przy udziale logopedy. Każdy uczestnik szkolenia poza warsztatami grupowymi odbędzie w trakcie szkolenia także indywidualną konsultację z logopedą. Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli na:
  • podniesienie umiejętności dobrej komunikacji zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowej etykiety biznesu,
  • zapoznanie z etykietą biznesu w nowoczesnych formach komunikacji, takich jak: e-mail, telefon komórkowy, fax. etc.,
  • podniesienie jakości kontaktów z klientami podczas spotkań służbowych, czy eventów,
  • podniesienie efektywności negocjacji poprzez poprawę jakości komunikacji interpersonalnej,
  • poprawę wizerunku zewnętrznego firmy, poprzez skuteczną komunikację z klientami i partnerami.

Grupa docelowa

Szkolenie szczególnie dla konsultantów, managerów i osób mających bezpośredni kontakt z klientami. Celem szkolenia jest poprawa jakości komunikacji pomiędzy konsultantami, a ich klientami. Podczas szkolenia szczególną uwagę będziemy zwracać na takie aspekty komunikacji interpersonalnej jak: face to face, tele- komunikacja, precedencja osób, przedstawianie osób, komunikacja elektroniczna, komunikacja niewerbalna, a także etykieta biznesu podczas służbowych imprez i spotkań.

Wymagania

Wypełnienie ankiety wstępnej oraz opcjonalnie załączenie zdjęcia.

Czas trwania: 1 dzień

Powrót do Katalogu Szkoleń