Oferta

Przy współpracy z firmą Aptech przygotowaliśmy szkolenie Świat cyfrowych zabaw.

Logo Aptech

W dzisiejszych czasach nauczanie IT powinno rozpocząć się od najwcześniejszych lat, gdyż rozwój technologii ICT jest procesem dotykającym coraz liczniejsze aspekty naszego życia na każdym jego etapie. Tym niemniej „wchodzenie” młodego człowieka w świat IT powinno odbywać się w sposób zrównoważony i metodyczny. Wszyscy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa związane z rozwojem cyberświata dlatego tak ważna jest odpowiednia edukacja w tym zakresie dedykowana dla najmłodszych.

Program zajęć oparty jest o innowacyjne rozwiązanie Aptech Learning Ladder (ALL). Aptech Learning Ladder to innowacyjny, multimedialny program, którego interaktywność jest kluczem do sukcesu, wprowadza dzieci w wieku przedszkolnym poprzez radość uczenia się w świat cyfrowy. Dzieci mają okazją do zabawy i nauki jednocześnie. Końcowym rezultatem jest wzrost zainteresowania światem i kompetencji cyfrowych.

Program rozwija podstawowe umiejętności i buduje silne podstawy do uczenia się przez całe życie. Zastosowanie ALL wprowadza dzieci w świat cyfrowy i prostych zwrotów w j. angielskim za pośrednictwem animowanych postaci (zwierzątek morskich i ich przygód) pozwala na zainteresowanie zajęciami wszystkich dzieci. W szczególności opracowany program zajęć jest platformą integracji i współpracy DzN i dzieci sprawnych, co przekłada się na redukowanie zdiagnozowanych problemów i potrzeb.

Dzięki ALL dzieci eksplorują świat cyfrowy za pomocą postaci z Aqualandu – animowanej krainy cyberprzestenii, dzięki czemu technologia cyfrowa staje się bliższa dzieciom i łatwiejsza do opanowania. Aqualand jest pełnym przygód miastem podwodnym, które się ciągle zmienia I ewoluuje pod kątem percepcji dziecka. ALL to perfekcyjne połączenie informacji, wiedzy i zabawy w formie przyjaznej użytkownikom aplikacji opierającej się na: tematycznym podejściu, eksperymentalnym modelu nauczaniu oraz praktycznych ćwiczeniach dostoswanym do wieku i percepcji dziecka.

Aplikacja umożliwia nabywanie kompetencji cyfrowych w obszarze funkcjonalnym (co jest spójne z wymiarem DIGCOMP), do których zaliczmy: ogólne (podstawowe) informacje na temat ICT, nauczanie wykorzystywania programów do edycji tekstów, tworzenia baz danych dla własnego użytku – logiczne sortowanie informacji, nauczanie korzystanie z internetu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń, nauczanie estetyki, kreatywności oraz tworzenia obrazów, wprowadzenie do programowania (główny cel: rozwój logicznego i analitycznego myślenia).

Poza tym zajęcia stymulują rozwój psychoruchowy dzieci. Podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt w postaci tablic multimedialnych oraz laptopów. Zastosowanie w programie zajęć elementów ICT i interaktywnych multimediów pozwala na przełamywanie barier i deficytów. Pozwola też na aktywne i równoprawne uczestnictwo wszystkich dzieci (niezależnie od rodzaju deficytu, czy niepełnosprawności) w zajęciach realizowanych zgodnie opracowanym w ramach zadania z programem, co jest zgodne z zasadą niedyskryminacji.

Rozwiązanie edukacyjne Świat cyfrowych zabaw oparte o innowacyjne oprogramowanie firmy Aptech (Aptech Learning Ladder - ALL) oferowane jest przez SYNTEA SA w cenie 14 000 PLN brutto dla 1 licencji (dla 1 podmiotu użytkującego oprogramowanie w 1 lokalizacji).

Usługi dodatkowe:

  • aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji (upgrade) - cena od 15% wartości licencji/rocznie
  • wsparcia użytkownika (hotline i help desk) - cena od 15% wartości licencji/rocznie
  • instalacji oprogramowania, konfiguracji sprzętu i oprogramowania - cena 150 PLN/godzina pracy specjalisty (netto)
  • dostosowania oprogramowania do wymagań użytkowników - cena 200 PLN/godzina pracy specjalisty (netto)
  • realizacja prac w lokalizacji Klienta - zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania wg stawek ryczałtowych
  • cena obowiązująca od 01.04.2017 roku - 14 000,00 zł
  • cena obowiązująca od 01.09.2016 do 31.03.2017 roku - 12 000,00 zł
  • cena obowiązująca do 31.08.2016 roku - 10 000,00 zł