Oferta - Pośrednictwo pracy

Naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel dostarczenia pracodawcom gotowych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z usług edukacyjnych Syntei ułatwienie i pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku pracy oraz współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami nie tylko krajowymi, ale także zagranicznymi, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie najlepszych rozwiązań naszym Klientom.

Wspierając rozwój nowego modelu szkoleń i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC© włączamy się w promocję ujednolicenia systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz zwiększania mobilności zawodowej.

Dla naszych Klientów indywidualnych - osób poszukujących pracy - dobieramy odpowiednią ścieżkę kompetencyjną, realizujemy szkolenia, przeprowadzamy egzaminy potwierdzone uznanymi certyfikatami i pomagamy w uzyskaniu odpowiedniej pracy. Z kolei przedsiębiorcom oferujemy pomoc w znalezieniu kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach i uzupełnienie ich kompetencji pod konkretne wymagania stawiane przez pracodawcę, dzięki czemu nie tylko optymalizujemy czas wdrażania nowego pracownika, ale także koszty związane z doszkalaniem.

Agencja Pośrednictwa Pracy Syntea, posiada certyfikat Marszałka Województwa Lubelskiego o numerze 8967 wydany w dniu 21.12.2012.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia