Firma
Kampania „Kwalifikacja 2025+” – nagrody dla szkół
06.12.2021

W minionym tygodniu 5 najlepszych szkół ponadpostawowych, które wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+” otrzymało nagrody za najlepszą zdawalność egzaminów w zgłoszonej grupie uczniów. Syntea jest sponsorem głównym tego konkursu.

czytaj więcej

Najnowsze publikacje Sektorowej Rady Kompetencji w sektorze NUB
24.02.2022

Zachęcamy do obejrzenia i przeczytania nowych materiałów opracowanych w ramach działań Sektorowej Rady Kompetencji w sektorze Nowoczesne Usługi Bizesowe..

czytaj więcej

Nowy projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
03.03.2022

W dniu 3 marca 2022 r. podpisana została umowa nr UDA-POWR.02.14.00-00-2013/18-00 pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego na obszarze I makroregionu."

czytaj więcej

Pokaz zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR
10.09.2021

SYNTEA S.A. wspólnie z Powiatem Grajewskim realizuje projekt pod nazwą „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”. Dla uczniów szkół zaangażowanych w projekt, w tym z Zespołu Szkół w Niećkowie, zorganizowaliśmy pokaz praktycznego zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR (Virtual Reality).

czytaj więcej

Syntea sponsorem głównym akcji Kwalifikacje 2025+
18.03.2021

Celem kampanii jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiającym im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. W ramach inicjatywy Kwalifikacje 2025+, 1000 uczniów i studentów zdobędzie możliwość poznania wymagań Przemysłu 4.0.

czytaj więcej

Kolejna Uczelnia z innowacyjną Macierzą Edukacyjną opartą na systemie ERP (MEERP)
03.03.2021

W dniu 01.03.2021 Uniwersytet Opolski podpisał z Syntea S.A. umowę na realizację zamówienia związanego z prowadzonym projektem pn. „Kształcenie dla rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu” (na podstawie umowy z NCBiR POWR-03.01.00-00-O025/19-01).

czytaj więcej