Firma
Wspieramy możliwość akumulacji osiągnięć oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez edukację dualną, zgodnie z najnowszą nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe.
17.04.2019

Oferta Syntea SA jest zgodna z wytycznymi nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe z listopada 2018 i pozwala placówkom edukacyjnym prowadzącym kształcenie zawodowe wprowadzić ofertę kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

czytaj więcej

Pozytywne efekty współpracy w projektach edukacyjnych
15.04.2019

Przygotowywanie kandydatów dla współczesnego rynku pracy wymaga konsekwentnych i przemyślanych działań na każdym etapie edukacji i aktywizacji zawodowej. Kumulacja efektów kształcenia praktycznie wspierana przez doradztwo zawodowe i właściwie potwierdzana przez praktyki i staże u przedsiębiorców, jest gwarancją konkurencyjności i umożliwia zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

czytaj więcej

Zakończył się projekt "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka'
01.02.2019

Na zlecenie Uniwersytetu Rzeszowskiego Syntea SA była organizatorem kompleksowej usługi, polegającej na dostarczeniu wysokiej jakości kursów zawodowych, zakończonych certyfikowanymi egzaminami w standardzie VCC oraz towarzyszącej zajęciom, usługi cateringowej.

czytaj więcej

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Kompleksowe Wsparcie Kształcenia Ogólnego w gminie Urzędów
01.02.2019

Syntea S.A. zrealizowała szkolenia dla kadry nauczycielskiej z zakresu Wykorzystywania metod eksperymentu w procesie nauczania oraz z dziedzin Technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej w standardzie VCC. W zajęciach łącznie wzięły udział 63 osoby.

czytaj więcej

Zakończenie projektu „Mam zawód – mam szansę”
05.12.2018

15 listopada 2018r. odbyła się uroczysta gala kończąca projekt „Mam zawód – mam szansę”, który przez dwa lata był realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

czytaj więcej

Syntea angażuje się z przygotowanie kadr dla sektora nowoczesnych usług - BPO Day na Uniwersytecie Opolskim
25.10.2018

Wspólnie z Uniwersytetem Opolskim, liderem projektu „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu”, przedstawiciele firmy Syntea SA – partnera projektu podsumowali pierwszy etap realizacji projektu: wizyty studyjne oraz certyfikowane szkolenia. Z tej okazji w Opolu zorganizowano BPO Day – wydarzenie, podczas którego blisko 50 studentów odebrało łącznie ponad 80 certyfikatów VCC© potwierdzających kwalifikacje nabyte podczas szkoleń realizowanych przez Syntea SA.

czytaj więcej