Syntea sponsorem głównym akcji Kwalifikacje 2025+

18.03.2021

Celem kampanii jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiającym im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. W ramach inicjatywy Kwalifikacje 2025+, 1000 uczniów i studentów zdobędzie możliwość poznania wymagań Przemysłu 4.0.

czytaj więcej

Kolejna Uczelnia z innowacyjną Macierzą Edukacyjną opartą na systemie ERP (MEERP)

03.03.2021

W dniu 01.03.2021 Uniwersytet Opolski podpisał z Syntea S.A. umowę na realizację zamówienia związanego z prowadzonym projektem pn. „Kształcenie dla rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu” (na podstawie umowy z NCBiR POWR-03.01.00-00-O025/19-01).

czytaj więcej

O Kwalifikacjach 2025+ wspólnie z Podsekretarz Stanu Olgą Semeniuk i wojewodą lubelskim Lechem Sprawką

25.02.2021

24 lutego w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie z Panią Olgą Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Panem Lechem Sprawką – Wojewodą lubelskim.

czytaj więcej

Informacja o subwwencji finnasowej uzyskanej w ramach programu rządowego: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm udzielonej przez PFR S.A.