22.10.2019

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB)

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ustawy o PARP oraz w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Liderem projektu jest Syntea SA wspólnie z Fundacją VCC, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Aspire. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa PARP.

czytaj więcej

19.09.2019

Koniec rozliczania staży

Informujemy, że ostateczny termin na przysłanie dokumentów stażowych Stażystów oraz dokumentów finansowych Stażodawców starających się o refundację kosztów z projektu pt. „Inwestycja w przyszłość” upływa w dniu 25.09.2019 r. (środa).

czytaj więcej

12.09.2019

Bezpłatne szkolenia zawodowe w województwie warmińsko-mazurskim

Trwa rekrutacja do bezpłatnych szkoleń "Monter stolarki budowlanej" w ramach projektu "Kompetentny pracownik - energią województwa" na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

czytaj więcej